Familj

Föräldrar kan vid en separation eller därefter hamna i konflikt om sina barn. Meningsskiljaktigheter kan uppstå om vem som ska ha vårdnad om barnen, var de ska ha sitt stadigvarande boende och i vilken utsträckning barnen ska ha rätt till umgänge med den förälder de inte bor hos. Den förälder som barnen bor hos kan ha rätt till underhåll från den andra föräldern. I samtliga dessa ärenden kan du behöva anlita en advokat.

Du kan också behöva anlita en advokat vid en skilsmässa, samboseparation, för upprättande av äktenskapsförord, samboavtal eller i frågor om faderskap.